Przetarg nieograniczony – Wymiana blacharek, naprawa pokrycia dachowego, naprawa kominów nad dachem oraz krycie blachą trapezową na łatach na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 3 w Złocieńcu

1-Dwor.3-ogłoszenie

2-Dwor.3-formularz oferty

3-Dwor.3-projekt umowy

4-Dwor.3-przedmiar

Składanie ofert do dnia 27.06.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert w dniu 27.06.2024 r. o godz.10:15


Autor: Łukasz Przekadziński 2024-06-12 09:56:23
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2024-06-12 09:56:23

INFORMACJA


Autor: Łukasz Przekadziński 2024-05-08 14:16:13
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2024-05-08 14:16:13

Przetarg nieograniczony – Remont wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cieszyńskiej 10 w Złocieńcu

1-Ciesz.10-ogłoszenie

2-Ciesz.10-formularz oferty

3-Ciesz.10-projekt umowy

4-Ciesz.10-przedmiar

5-Ciesz.10-projekt budowlany

6-Ciesz.10-audyt remontowy budynku

Składanie ofert do dnia 25.04.2024 r. do godz. 9:00

Otwarcie ofert w dniu 25.04.2024 r. o godz.9:15


Autor: Łukasz Przekadziński 2024-04-04 11:27:45
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2024-04-04 11:27:45

OGŁOSZENIE


Autor: Łukasz Przekadziński 2024-03-11 14:24:58
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2024-03-11 14:24:58

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie – Edycja II (dot. budynków wielorodzinnych) – złożenie deklaracji

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Złocieniec do drugiego naboru Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” prosimy mieszkańców o złożenie wstępnej deklaracji. Odpowiednie druki deklaracji znajdują się w załączniku wraz z dokumentacją dotyczącą Programu. Przystąpienie przez Gminę do programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniamy od Państwa wstępnej deklaracji.

Celem naboru jest oszacowanie liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określenie rodzaju oczekiwanego wsparcia. Zebrane deklaracje do niczego Państwa nie zobowiązują – pozwolą jedynie oszacować skalę potrzeb. Będzie to podstawa do wystąpienia przez Gminę Złocieniec o dofinansowanie w określonej wysokości do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Deklarację można złożyć:

  1. w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub przesłać na adres: Urząd Miejski Złocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec lub
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu: ePUAP: /vg91how23j/SkrytkaESP.

Deklaracje będą przyjmowane do dnia 25.01.2024 r. Za datę złożenia deklaracji uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego Złocieniec.

Więcej informacji w załączniku.

Deklaracja Ciepłe Mieszkanie – dla osób fizycznych

Deklaracja Ciepłe Mieszkanie – dla osób fizycznych

Deklaracja Ciepłe Mieszkanie – dla wspólnot mieszkaniowych

Deklaracja Ciepłe Mieszkanie – dla wspólnot mieszkaniowych

PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPŁE MIESZKANIE edycja II

Rodzaje kosztów kwalifikowanych, wym. tech. dla części 4) programu

Rodzaje kosztów kwalifikowanych, wym. tech. dla częśći 1)-3) programu1-3

Szczegółowe informacje Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie


Autor: Łukasz Przekadziński 2024-01-18 08:28:08
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2024-01-18 08:28:08
Skip to content