INFORMACJA W SPRAWIE PRACY ZDALNEJ

                 Złocieniec, dn. 21.01.2022 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PRACY ZDALNEJ

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/1/2022 z dnia 21.01.2022 r. Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przejścia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu w tryb pracy zdalnej informuję, że ZGM Sp. z o.o. przechodzi w tryb pracy zdalnej od dnia 24.01.2022 r. do odwołania. W związku z powyższym od dnia 24.01.2022 r.:

– wejście na teren ZGM Sp. z o.o. nie będzie dostępne dla osób z zewnątrz; 

petenci będą obsługiwani wyłącznie telefonicznie i e-mailowo;

– korespondencja przychodząca może być składana wyłącznie do urny ulokowanej w korytarzu przedsionkowym budynku, bez możliwości potwierdzania wpływu;

– dokumenty z Działu Lokalowego będą wydawane osobiście tylko w godzinach od 13:00 do 13:45 w korytarzu przedsionkowym budynku przy ul. Piaskowej 1, tylko po telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu potrzeby, co najmniej na jeden dzień wcześniej.

W celu ułatwienia kontaktu przedstawiam aktualny, niezbędny wykaz telefonów i adresów e-mail:

– Dział Lokalowy: tel 94 36 716 07 wew. 209; e-mail: kierownik@zgm-zlocieniec.com.pl; monika@zgm-zlocieniec.com.pl; dziallokalowy@zgm-zlocieniec.com.pl

– Dział Techniczny (ZGŁASZANIE AWARII) : tel. 94 36 716 07 wew. 204; e-mail: inspektorzy@zgm-zlocieniec.com.pl; makara@zgm-zlocieniec.com.pl

– Dział Komunalny: tel. 94 36 716 07 wew. 214; e-mail: jaskiewicz@zgm-zlocieniec.com.pl

– Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): tel. 94 36 717 01

– Akcja Zima: tel. 500 702 362

– Administracja Cmentarza: tel. 606 930 869; e-mail: cmentarz@zgm-zlocieniec.com.pl 


Autor: Przemysław Radzewicz 2022-01-21 11:57:47
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2022-01-24 08:40:42
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2022-01-24 08:40:42
Skip to content