ANKIETA dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkania w systemie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Gmina Złocieniec wspólnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości rozpoczęły działania w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomości przy Alei Piastów w Złocieńcu.

W związku z dążeniem Rządu do poprawy dostępności mieszkań
z przeznaczeniem na wynajem w ramach uruchomienia bezzwrotnych grantów oraz oferowania preferencyjnych kredytów objętych dopłatami do odsetek z budżetu państwa, udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pojawiły się nowe możliwości budowy zasobu mieszkaniowego kierowanego do nisko i średnio zarabiających.

W tej sytuacji Gmina Złocieniec utworzyła wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości i innymi gminami naszego województwa Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową, która zrealizuje mieszkania o umiarkowanych czynszach. Będą to mieszkania kompletnie wykończone i wyposażone w standardzie „pod klucz”.

Mieszkanie na wynajem w systemie SIM, to oferta dla rodzin o średnich dochodach, które przekraczają limit dochodów pozwalający ubiegać się o mieszkanie komunalne z zasobu gminnego, lecz jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej lub nie zamierzają zaciągać długoterminowego zobowiązania w banku. Dla rodzin, które przed objęciem mieszkania wpłacą partycypację w kosztach budowy, w wysokości min.10% będzie również w dalszej przyszłości możliwość wykupienia lokalu mieszkalnego na własność, na zasadach określonych ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

W zakresie realizowanych inwestycji istnieje również możliwość skorzystania
z programu Mieszkanie na Start – programu dopłat do czynszu z Funduszu Dopłat, które gmina może uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego. System dopłat do czynszu planowany jest w okresie pierwszych 15 lat trwania umowy najmu, a jego wysokość jest uzależniona od wielkości lokalu mieszkalnego i liczby zamieszkujących w nim osób.

Przewidywany czynsz w planowanych inwestycjach szacowany jest na poziomie 11 – 12 zł/m² + koszty wywozu odpadów oraz mediów (woda, ścieki, energia elektryczna i gaz) w zależności od indywidualnego zużycia. Podkreślić jednak należy, że rzeczywista stawka czynszu będzie znana dopiero po wyborze wykonawcy i uzależniona będzie od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do programu, oraz zdecydują się na podanie danych kontaktowych prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i przekazanie jej do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w terminie do 31 sierpnia 2021 r. (pokój nr 22 ul. Wolności 10 ) lub e-mailem na adres: poczta@zlocieniec.pl

Ankieta pozwoli określić skalę zainteresowania ofertą SIM wśród mieszkańców Gminy Złocieniec. Państwa zapytania, opinie i udzielone w ankiecie informacje pozwolą ustalić potrzebną strukturę i wielkość mieszkań, a także ustalić preferowaną grupę osób, dla których przeznaczane będą do wynajmu te mieszkania. Celem Gminy Złocieniec jest zrealizowanie inwestycji w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej w załączeniu oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3 przy wejściu do budynku. Zachęcam do udziału w niej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 094 36 720 22 wew. 48.

 

Burmistrz Złocieńca

Krzysztof Zacharzewski

Ankieta zainteresowania SIM


Autor: Łukasz Przekadziński 2021-08-19 07:56:10
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2021-08-19 07:56:10
Skip to content