Author Archive | adminzgm

Ogłoszenie

UWAGA!

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu ul. Piaskowa 1 informuje, że od 01.01.2022r. Pan Andrzej Lewandowski nie będzie świadczył usług WOD. KAN. , C.O., GAZ. dla naszego Zakładu.

Od 01.01.2022r. usługi w zakresie instalacji c.o., gazowej i wodnej będzie świadczyć firma MAS- SYSTEM Grzegorz Sycz tel. 785 424 041 awarie dotyczące kanalizacji sanitarnej można również zgłaszać do MUREK Ryszard Jóźwiak tel. 669 080 487


Autor: ZGM 2021-12-31 12:26:40
Publikacja: ZGM 2022-01-13 11:01:31
Modyfikacja: ZGM 2022-01-13 11:01:31

II Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 4 w Złocieńcu w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III”

Zapytanie ofertowe (ZO)
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 2 do ZO-projekt umowy

Termin składania ofert – do 08 stycznia 2021 roku do godz. 12.00.

Termin wykonania – 31 maja 2021 roku.

Zakres robót będących przedmiotem nadzoru – https://zgm-zlocieniec.com.pl/ogloszenie-o-postepowaniu-przetargowym-modernizacja-energetyczna-wielorodzinnych-budynkow-mieszkaniowych-w-zlociencu-etap-iii-modernizacja-instalacji-c-o-w-budynku-mieszkalnym-przy-ulicy-woln/


Autor: ZGM 2020-12-31 14:56:01
Publikacja: ZGM 2020-12-31 15:01:54
Modyfikacja: ZGM 2020-12-31 15:01:54

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 4 w Złocieńcu w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1-formularz oferty
Załącznik nr 2-projekt umowy

Termin składania ofert – do 16 grudnia 2020 roku do godz. 12.00.

Termin wykonania – 31 maja 2021 roku.

Zakres robót będących przedmiotem nadzoru – https://zgm-zlocieniec.com.pl/ogloszenie-o-postepowaniu-przetargowym-modernizacja-energetyczna-wielorodzinnych-budynkow-mieszkaniowych-w-zlociencu-etap-iii-modernizacja-instalacji-c-o-w-budynku-mieszkalnym-przy-ulicy-woln/


Autor: ZGM 2020-12-09 22:44:41
Publikacja: ZGM 2020-12-09 22:44:41

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Pustej 1 w Złocieńcu

1-ogłoszenie
2-formularz oferty
3-projekt umowy
4-przedmiar-dach
5-przedmiar-elewacja

Termin składania ofert – do 05 listopada 2020 roku do godz. 10.00.

Termin wykonania – I zadania częściowego – Remont dachu – 31 maja 2021 roku.

Termin wykonania – II zadania częściowego – Elewacja – 31 sierpnia 2021 roku.


Autor: ZGM 2020-10-27 19:35:16
Publikacja: ZGM 2020-10-28 12:28:14
Modyfikacja: ZGM 2020-10-28 12:28:14

Powszechny Spis Rolny 2020

W dniach od 01 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prowadzone jest największe badanie rolnicze, jakim jest Powszechny Spis Rolny.

Powszechny Spis Rolny jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne, a podstawą prawną tego badania jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym można znaleźć na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/.

Powszechny Spis Rolny

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020


Autor: ZGM 2020-09-23 13:14:29
Publikacja: ZGM 2020-09-23 13:14:29
Skip to content