Kategoria | Projekty RPOWZ

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III – modernizacja instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. Rybackiej 2 i Bohaterów Warszawy 27-33 w Złocieńcu”

Zapytanie ofertowe (ZO) etap III

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2-umowa -projekt

załącznik nr 3-BW27-33

załącznik nr 3-Rybacka 2

załącznik nr 4-karta gwarancyjna

załącznik nr 5-opis przedmiotu zamówienia

 

link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/99222

Termin składania ofert – do 04 kwietnia 2022 roku do godz. 13.00.

Termin wykonania – od dnia 15 kwietnia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku

2022.03.21-etap III-zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 21.03.2022 r.

2022.04.12-informacja z otwarcia ofert_etap III


Autor: Łukasz Przekadziński 2022-03-18 13:43:29
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2022-04-13 11:05:11
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2022-04-13 11:05:11

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap II – modernizacja instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. 3 Pułku Piechoty 14, Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 i Wolności 2 w Złocieńcu”

Zapytanie ofertowe (ZO) etap II

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2-umowa – projekt

załącznik nr 3-3PP14-obmiar

załącznik nr 3-MJP15-obmiar

załącznik nr 3-Wol.2-obmiar

załącznik nr 4-karta gwarancyjna

załącznik nr 5-opis przedmiotu zamówienia

 

link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/99132 

Termin składania ofert – do 04 kwietnia 2022 roku do godz. 11.00.

Termin wykonania – od dnia 15 kwietnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

2022.03.21-etap II-zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 21.03.2022 r.

2022.04.12-informacja z otwarcia ofert_etap II


Autor: Łukasz Przekadziński 2022-03-18 13:38:56
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2022-04-13 11:04:47
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2022-04-13 11:04:47

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap I – modernizacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 1 w Złocieńcu”

Zapytanie ofertowe (ZO) etap I

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2-umowa – projekt

załącznik nr 3-przedmiar robót

załącznik nr 4-karta gwarancyjna

załącznik nr 5-opis przedmiotu zamówienia

 

link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/99149

Termin składania ofert – do 04 kwietnia 2022 roku do godz. 09.00.

Termin wykonania – od dnia 15 kwietnia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku

 

2022.03.21-etap I-zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 21.03.2022 r.

 

2022.04.12-informacja z otwarcia ofert_etap I


Autor: Łukasz Przekadziński 2022-03-18 13:33:45
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2022-04-13 11:04:13
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2022-04-13 11:04:13

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap II – budynek przy ul. 5 Marca 26 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)_

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy

załącznik nr 3-oś.o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich

załącznik nr 4- wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego

załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót

załącznik nr 6-projekt umowy

Załącznik nr 7 – przedmiar

załącznik nr 8.1.-audyt-energetyczny-8

załącznik nr 8.2.-projekt-budowlany-7

załącznik nr 8.3.-opinia-ornitologiczna-i-chiropterologiczna-8

załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 10-karta gwarancyjna

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 01 czerwca 2021 r. do godziny 12:00

TERMIN WYKONANIA – do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy

Załączniki dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dnia 24.05.2021 r.:

Zapytanie ofertowe (ZO) – zmiana

załącznik nr 8.4.-decyzja RDOŚ


Autor: Łukasz Przekadziński 2021-05-06 13:42:43
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2021-05-24 12:25:41
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2021-05-24 12:25:41

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap I – budynek przy ul. 11 Listopada 36 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)_

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy

załącznik nr 3-oś. o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich

załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzecieg…

załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót

załącznik nr 6-projekt umowy

załącznik nr 7 – przedmiar robót

załącznik nr 8.1.-audyt-energetyczny-11 Listopada 36

załącznik nr 8.2.-projekt-budowlany-8

załącznik nr 8.3. opinia_ornito-chirepto-11L36

załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

załącznik nr 10-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 31 maja 2021 r. do godziny 12:00

TERMIN WYKONANIA – do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy

Załączniki dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dnia 24.05.2021 r.:

Zapytanie ofertowe (ZO) – zmiana

załącznki nr 8.4.-decyzja RDOŚ


Autor: Łukasz Przekadziński 2021-05-06 13:34:07
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2021-05-24 12:20:51
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2021-05-24 12:20:51

II Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 4 w Złocieńcu w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III”

Zapytanie ofertowe (ZO)
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 2 do ZO-projekt umowy

Termin składania ofert – do 08 stycznia 2021 roku do godz. 12.00.

Termin wykonania – 31 maja 2021 roku.

Zakres robót będących przedmiotem nadzoru – https://zgm-zlocieniec.com.pl/ogloszenie-o-postepowaniu-przetargowym-modernizacja-energetyczna-wielorodzinnych-budynkow-mieszkaniowych-w-zlociencu-etap-iii-modernizacja-instalacji-c-o-w-budynku-mieszkalnym-przy-ulicy-woln/


Autor: ZGM 2020-12-31 14:56:01
Publikacja: ZGM 2020-12-31 15:01:54
Modyfikacja: ZGM 2020-12-31 15:01:54

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 4 w Złocieńcu w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1-formularz oferty
Załącznik nr 2-projekt umowy

Termin składania ofert – do 16 grudnia 2020 roku do godz. 12.00.

Termin wykonania – 31 maja 2021 roku.

Zakres robót będących przedmiotem nadzoru – https://zgm-zlocieniec.com.pl/ogloszenie-o-postepowaniu-przetargowym-modernizacja-energetyczna-wielorodzinnych-budynkow-mieszkaniowych-w-zlociencu-etap-iii-modernizacja-instalacji-c-o-w-budynku-mieszkalnym-przy-ulicy-woln/


Autor: ZGM 2020-12-09 22:44:41
Publikacja: ZGM 2020-12-09 22:44:41

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym – “Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – Etap III – modernizacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ulicy Wolności 4 w Złocieńcu”.

Zapytanie ofertowe (ZO)

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy

załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich

załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego

załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót

załącznik nr 6-projekt umowy

załącznik nr 7- przedmiar robót

załącznik nr 8-projekt budowlany

załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny

załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

załącznik nr 10-karta gwarancyjna

Termin składania ofert – do 19 listopada 2020 roku do godz. 12.00.

Termin wykonania – 31 maja 2021 roku.


Autor: Przemysław Radzewicz 2020-10-30 12:11:02
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2020-11-02 09:28:47
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2020-11-02 09:28:47

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap I – budynek przy ul. 11 Listopada 36 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6-projekt umowy
załącznik nr 7-przedmiar robót
załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny
załącznik nr 8.2.-projekt budowlany
załącznik nr 8.3.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 10 września 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 15 września 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN WYKONANIA – 30 października 2020 roku.

UWAGA!!!-Zmiana Zapytania ofertowego (ZO)


Autor: ZGM 2020-08-20 12:50:41
Publikacja: ZGM 2020-09-09 08:50:23
Modyfikacja: ZGM 2020-09-09 08:50:23

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu-etap II-budynek przy ul. 5 Marca 26 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6-projekt umowy
załącznik nr 7-przedmiar robót
załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny
załącznik nr 8.2.-projekt budowlany
załącznik nr 8.3.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
załącznik nr 8.4.-decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 09 września 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN WYKONANIA – 20 listopada 2020 roku.


Autor: ZGM 2020-08-20 09:27:08
Publikacja: ZGM 2020-08-20 09:27:08
Skip to content