Kategoria | Przetargi

Przetarg nieograniczony – Remont wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cieszyńskiej 10 w Złocieńcu

1-Ciesz.10-ogłoszenie

2-Ciesz.10-formularz oferty

3-Ciesz.10-projekt umowy

4-Ciesz.10-przedmiar

5-Ciesz.10-projekt budowlany

6-Ciesz.10-audyt remontowy budynku

Składanie ofert do dnia 25.04.2024 r. do godz. 9:00

Otwarcie ofert w dniu 25.04.2024 r. o godz.9:15


Autor: Łukasz Przekadziński 2024-04-04 11:27:45
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2024-04-04 11:27:45

AUKCJA – najem lokalu użytkowego

2023.06.21-ogłoszenie o aukcji

2023.06.21-umowa najmu-projekt

Wizja lokalna: 22; 23 i 26.06.2023 r. w godzinach urzędowania pracownika administracji cmentarza po wcześniejszym ustaleniu terminu

Cena wywoławcza: miesięczny czynsz netto 2.500,00 zł

Postąpienie: 100 zł netto

Termin i miejsce aukcji: 28.06.2023 r. godz. 10:00; siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu przy ul. Piaskowej 1


Autor: Łukasz Przekadziński 2023-06-21 11:38:19
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2023-06-21 11:38:19

Przetarg nieograniczony – kompleksowe wykonanie usług kominiarskich w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu

1-ogłoszenie

2-SWZ usługi kominiarskie

3-formularz ofertowy

4-projekt umowy-usługi kominiarskie

5-wykaz budynków i ilości lokali z ewidencją przewodów 2023

 

Składanie ofert do dnia 28.06.2023 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert w dniu 28.06.2023 r. o godz.11:15


Autor: Łukasz Przekadziński 2023-06-21 11:21:23
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2023-06-21 11:21:23

Przetarg nieograniczony – wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz lokalach użyteczności publicznej w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu

1-ogłoszenie

2-SWZ

3-formularz ofertowy

4-projekt umowy

5-wykaz budynków i ilości lokali 2023

Składanie ofert do dnia 25.05.2023 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert w dniu 25.05.2023 r. o godz.10:15


Autor: Łukasz Przekadziński 2023-05-17 13:07:11
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2023-05-17 13:07:11

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Remont ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 3 w Złocieńcu

1-Mycz.3-ogłoszenie

2-Mycz.3-formularz oferty

3-Mycz.3-projekt umowy

4-Mycz.3-przedmiar

 

1.1.-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4.1.-Mycz.3-przedmiar po zmianach

4.2.-Mycz.3-zestawienie materiałów

 

Termin składania ofert – do dnia 12 maja 2023 r. do godz. 11:00

Termin wykonania – od 29 maja 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

 


Autor: Łukasz Przekadziński 2023-04-12 13:07:35
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2023-04-18 10:19:17
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2023-04-18 10:19:17

Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), pn.: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ NA ZASADZIE TANKOWANIA, DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ NALEŻĄCYCH DO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU, NA STACJI PALIW NALEŻĄCEJ DO WYKONAWCY

Informuję, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), pn.: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ NA ZASADZIE TANKOWANIA, DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ NALEŻĄCYCH DO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU, NA STACJI PALIW NALEŻĄCEJ DO WYKONAWCY.

Z dokumentami można zapoznać się na stronie postępowania na platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a610721d-c8d8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

2023.04.04-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Autor: Łukasz Przekadziński 2023-03-23 08:25:59
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2023-04-04 12:31:16
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2023-04-04 12:31:16
Skip to content