„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu używanego samochodu wyposażonego w nowy hds oraz nowy hak wraz z wyposażeniem (siedem kontenerów) dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Złocieńcu.”

SIWZ wraz z załącznikami
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna
rodo
Wyjaśnienia do SIWZ z dn. 11.01.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ po zmianach

Autor: Przemysław Radzewicz 2019-01-07 12:06:30
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2019-01-30 13:06:31
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2019-01-30 13:06:31
Skip to content