Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), pn.: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ NA ZASADZIE TANKOWANIA, DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ NALEŻĄCYCH DO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU, NA STACJI PALIW NALEŻĄCEJ DO WYKONAWCY

Informuję, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), pn.: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ NA ZASADZIE TANKOWANIA, DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ NALEŻĄCYCH DO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU, NA STACJI PALIW NALEŻĄCEJ DO WYKONAWCY.

Z dokumentami można zapoznać się na stronie postępowania na platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a610721d-c8d8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

2023.04.04-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Autor: Łukasz Przekadziński 2023-03-23 08:25:59
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2023-04-04 12:31:16
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2023-04-04 12:31:16
Skip to content