Dział lokalowy

Dział administracji czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 14.00.

W pokoju nr 5 obsługą lokatorów zajmują się:

Pani Monika Dremluk – Administrator, tel. 94-367-16-07,

Pani Marcela Wiśniewska – Administrator, tel. 94-367-16-07,

Pan Łukasz Przekadziński – Kierownik działu lokalowego, tel. 94-367-16-07.

Do podstawowego zakresu obsługi najemców i właścicieli lokali należą:

– udzielanie informacji na temat sald księgowych w zakresie opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,

– udzielanie informacji w zakresie rozliczeń mediów oraz kosztów zarządu nieruchomości wspólnych,

– udzielanie informacji na temat wysokości opłat, obowiązujących stawek i cen mediów,

– prowadzenie korespondencji w zakresie spraw mieszkaniowych dotyczących między innymi windykacji należności, opłat, porządku na ternie nieruchomości oraz prawa najmu i własności lokali,

– wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw administracyjnych lokali mieszkalnych i użytkowych,

– potwierdzanie wniosków o dodatki mieszkaniowe oraz wykup lokali komunalnych,

– wydawanie książeczek opłat,

– prowadzenie windykacji i współpraca z obsługą prawną w tym zakresie,

– przygotowywanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,

– prowadzenie spraw właścicieli lokali w zakresie zarządu nieruchomością wspólną,

– prowadzenie zebrań właścicieli lokali,

– przyjmowanie informacji oraz dokonywanie zmian w zakresie liczby osób przebywających w lokalach oraz ustalania wysokości zaliczek na pokrycie kosztów mediów (woda + ścieki, CO),

– weryfikacja w terenie zgłoszeń lokatorów w zakresie dotyczącym między innymi utrzymania czystości i porządku w budynkach i ich otoczeniu oraz lokalach,

– przygotowywanie umów najmu lokali komunalnych i socjalnych,

– prowadzenie czynności w zakresie odbioru oraz przekazywania lokali mieszkalnych.


Autor: Przemysław Radzewicz 2016-09-14 11:28:09
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2023-10-10 08:32:17
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2023-10-10 08:32:17
Skip to content