Dział techniczny

Dział techniczny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

W pokoju nr 1 obsługą lokatorów w sprawach dotyczących remontów zajmuje się:

Pan Andrzej Marek – Kierownik Działu Technicznego, tel. 94-367-16-07,

Pan Paweł Pańczyk – Inspektor do spraw technicznych, tel. 94-367-16-07,

Do podstawowego zakresu obsługi najemców i właścicieli lokali należą:

– przyjmowanie zgłoszeń awarii i usterek w budynkach i lokalach,

– prowadzenie spraw bieżących napraw i konserwacji w budynkach i lokalach,

– prowadzenie remontów i modernizacji budynków i lokali,

– udzielanie informacji na temat zakresu remontów i konserwacji obciążających najemców lokali komunalnych i socjalnych,

– prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących remontów, napraw i konserwacji,

– przygotowywanie oraz prowadzenie planów remontowych,

– współpraca z firmami posiadającymi stałe umowy z ZGM Sp. z o.o. w zakresie technicznej obsługi zarządzanego zasobu,

– współpraca z kominiarzem, w tym informowanie lokatorów o zaleceniach kominiarskich dotyczących lokali i budynków,

– weryfikacja w terenie zgłoszeń lokatorów dotyczących technicznej obsługi nieruchomości,

– prowadzenie książek obiektów budowlanych,

– współpraca z właścicielami lokali w zakresie zarządu nieruchomością wspólną,

– informowanie właścicieli lokali na temat kosztów i zakresu robót budowlanych prowadzonych na nieruchomościach wspólnych,

– dokonywanie odbiorów technicznych robót budowlanych,

– sporządzenie porozumień z najemcami lokali komunalnych w zakresie wykonywanych remontów na poczet opłat czynszowych,

– prowadzenie czynności w zakresie odbioru oraz przekazywania lokali mieszkalnych.


Autor: ZGM 2016-09-14 11:28:49
Publikacja: ZGM 2023-09-11 14:39:32
Modyfikacja: ZGM 2023-09-11 14:39:32
Skip to content