Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami polega na transporcie, odzysku oraz na unieszkodliwianiu odpadów.
Nasza  spółka dąży do realizowania głównych i podstawowych zasad gospodarki odpadami poprzez
odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Złocieniec oraz sąsiadujących gmin.
Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców.
W ramach umowy odbioru odpadów zapewniamy pojemniki 120 l, 240 l oraz 1100 l.
Umowy zawierane są w Biurze Działu Komunalnego (pokój nr 7, przy ul. Piaskowej 1).

Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników i worków przed posesję w widocznym miejscu.
Pracownik ZGM nie będzie wchodził za ogrodzenie na posesję z przyczyn zachowania bezpieczeństwa.
Pojemniki i worki nie wystawione w terminie nie będą odbierane.
Worki do odpadów dla mieszkańców zamieszkujących posesje indywidualne  wydawane są na zasadzie jeden odebrany, jeden dostarczony.

 


Autor: Przemysław Radzewicz 2019-04-04 10:43:17
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2019-04-04 10:43:27
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2019-04-04 10:43:27
Skip to content