Harmonogram odbioru odpadów selektywnych w 2018.

harmonogram selektywne 2018

HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ

ZBIÓRKI ODPADÓW Z TERENU

MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC

2018r.

S Z K Ł O

18.01.2018

15.02.2018

15.03.2018

12.04.2018

17.05.2018

14.06.2018

12.07.2018

16.08.2018

13.09.2018

11.10.2018

15.11.2018

13.12.2018

P A P I E R

25.01.2018

22.02.2018

22.03.2018

19.04.2018

24.05.2018

21.06.2018

19.07.2018

23.08.2018

20.09.2018

18.10.2018

22.11.2018

20.12.2018

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

11.01.2018

8.02.2018

8.03.2018

5.04.2018

10.05.2018

7.06.2018

5.07.2018

9.08.2018

6.09.2018

4.10.2018

8.11.2018

6.12.2018

B I O D E G R A D O W A L N E

9.01.2018

23.01.2018

6.02.2018

20.02.2018

6.03.2018

20.03.2018

3.04.2018

17.04.2018

2.05.2018

15.05.2018

29.05.2018

12.06.2018

26.06.2018

10.07.2018

24.07.2018

7.08.2018

21.08.2018

4.09.2018

18.09.2018

2.10.2018

16.10.2018

30.10.2018

13.11.2018

27.11.2018

11.12.2018

27.12.2018

Odpady wielkogabarytowe, opony oraz zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny

21.03.2018

26.06.2018

18.09.2018

27.11.2018

W dniu wywozu prosimy o wystawianie pojemników i worków przed posesję w widocznym miejscu.

Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników i worków przed posesję w widocznym miejscu.
Pracownik ZGM nie będzie wchodził za ogrodzenie na posesję z przyczyn zachowania bezpieczeństwa.
Pojemniki i worki nie wystawione w terminie nie będą odbierane.
Worki do odpadów dla mieszkańców zamieszkujących posesje indywidualne  wydawane są na zasadzie jeden odebrany, jeden dostarczony.

 


Autor: Przemysław Radzewicz 2018-01-03 10:14:59
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2018-06-22 07:30:22
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2018-06-22 07:30:22
Skip to content