II Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 4 w Złocieńcu w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III”

Zapytanie ofertowe (ZO)
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 2 do ZO-projekt umowy

Termin składania ofert – do 08 stycznia 2021 roku do godz. 12.00.

Termin wykonania – 31 maja 2021 roku.

Zakres robót będących przedmiotem nadzoru – https://zgm-zlocieniec.com.pl/ogloszenie-o-postepowaniu-przetargowym-modernizacja-energetyczna-wielorodzinnych-budynkow-mieszkaniowych-w-zlociencu-etap-iii-modernizacja-instalacji-c-o-w-budynku-mieszkalnym-przy-ulicy-woln/


Autor: ZGM 2020-12-31 14:56:01
Publikacja: ZGM 2020-12-31 15:01:54
Modyfikacja: ZGM 2020-12-31 15:01:54
Skip to content