III Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 4 w Złocieńcu w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III”

2021.01.12-Wol.4-zaproszenie do złożenia oferty – podpisane

2021.01.12-Wol.4-Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

2021.01.12-Wol.4-Załącznik nr 2 – projekt umowy z podpisem

Termin składania ofert – do 20 stycznia 2021 roku do godz. 12.00.

Termin wykonania – 31 maja 2021 roku.

Zakres robót będących przedmiotem nadzoru – https://zgm-zlocieniec.com.pl/ogloszenie-o-postepowaniu-przetargowym-modernizacja-energetyczna-wielorodzinnych-budynkow-mieszkaniowych-w-zlociencu-etap-iii-modernizacja-instalacji-c-o-w-budynku-mieszkalnym-przy-ulicy-woln/


Autor: Łukasz Przekadziński 2021-01-12 11:41:45
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2021-01-12 11:41:45
Skip to content