Informacja o rozstrzygnięciu II zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 4 w Złocieńcu w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III”

2021.01.12-Wol.4-informacja o unieważnieniu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu informuje o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 4 w Złocieńcu w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III”


Autor: Łukasz Przekadziński 2021-01-12 11:33:41
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2021-01-12 11:33:41
Skip to content