INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁASZANIA AWARII

INFORMACJAW SPRAWIE ZGŁASZANIA AWARII

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/1/2022 z dnia 21.01.2022 r. Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przejścia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu w tryb pracy zdalnej informuję, że ZGM Sp. z o.o. przechodzi w tryb pracy zdalnej od dnia 24.01.2022 r. do odwołania. W związku z powyższym od dnia 24.01.2022 r. pracownicy ZGM Sp. z o.o. oraz Wykonawcy usług będą wysyłani wyłącznie do awarii, wymagających podjęcia naprawy bez zbędnej zwłoki, ze względu na grożącą dużą szkodę materialną lub osobistą.

W celu ułatwienia kontaktu przedstawiam aktualny, niezbędny wykaz telefonów i adresów e-mail:

– Dział Techniczny: tel. 94 36 716 07 wew. 204; e-mail: inspektorzy@zgm-zlocieniec.com.pl; makara@zgm-zlocieniec.com.pl


Autor: Przemysław Radzewicz 2022-01-21 12:10:31
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2022-01-24 08:37:06
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2022-01-24 08:37:06
Skip to content