INFORMACJA

W związku z przyjętą przez Radę Miejską w Złocieńcu Uchwałą Nr XXXIV/281/2021 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2021-2026 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec, zmienione zostały zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.

Listy osób oczekujących na przyznanie lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2021 r. Od stycznia 2022 r. będzie obowiązywać kolejność przydziału lokali mieszkalnych w oparciu o kryteria punktowe określone w w. w. uchwale.

Wszystkie osoby, które mają złożone wnioski o przydział lokalu komunalnego lub socjalnego z zasobów gminy, proszone są o pobranie nowych wniosków, rzetelne ich wypełnienie i złożenie do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Złocieńcu ul. Piaskowa 1, w terminie do końca grudnia 2021 roku.

Na podstawie kryteriów punktowych będzie utworzona nowa lista osób oczekujących na mieszkania.

Wnioski o przydział mieszkania można pobrać ze strony internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Złocieńcu, (https://zgm-zlocieniec.com.pl) bądź w wersji papierowej w sekretariacie w. w. zakładu.

 

Przewodnicząca

Społecznej Komisji Mieszkaniowej

/-/Grażyna Buczek

 

Wniosek o przydział mieszkania 2021

ZAŚWIADCZENIE O WYSKOŚCI DOCHODÓW

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

DEKLARACJA O DOCHODACH


Autor: Łukasz Przekadziński 2021-10-28 12:29:28
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2021-10-28 12:29:28
Skip to content