KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDOSTĘPNIENIA ADRESÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ

W związku z epidemią choroby zakaźnej COVID19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, koniecznością podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym Klientom oraz zaprzestaniem prowadzenia bezpośredniej obsługi w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu w celu ułatwienia sposobu komunikowania się

proszę

wszystkich użytkowników lokali (zarówno ich właścicieli, jak i najemców lokali będących własnością Gminy Złocieniec) w budynkach zarządzanych przez Spółkę

o podanie adresów e-mail

poprzez wysłanie wizytówek na adres skrzynki e-mail: zgm@zgm-zlocieniec.com.pl zawierających imię i nazwisko oraz adres lokalu.

Dziękuje za współprace oraz zrozumienie sytuacji.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDOSTĘPNIENIA ADRESÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ


Autor: ZGM 2020-04-01 09:24:14
Publikacja: ZGM 2020-04-01 09:24:14
Skip to content