„Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap II – budynki przy ul. 3 Pułku Piechoty 14, Bydgoskiej 4 i Wolności 2 w Złocieńcu”

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6- projekt umowy
załącznik nr 7.1.-przedmiar robót dla budynku przy ul. 3 Pulku Piechoty 14
załącznik nr 7.2.-przedmiar robót dla budynku przy ul. Bydgoskiej 4
załącznik nr 7.3.-przedmiar robót dla budynku przy ul. Wolności 2
załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny dla budynku przy ul. 3 Pułku Piechoty 14
załącznik nr 8.2.-audyt energetyczny dla budynku przy ul. Bydgoskiej 4
załącznik nr 8.3.-audyt energetyczny dla budynku przy ul. Wolności 2
załącznik nr 8.4.-projekt budowlany dla budynku przy ul. 3 Pułku Piechoty 14
załącznik nr 8.5.-projekt budowlany dla budynku przy ul. Bydgoskiej 4
załącznik nr 8.6.-projekt budowlany dla budynku przy ul. Wolności 2
załącznik nr 8.7.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla budynku przy ul. 3 Pułku Piechoty 14
załącznik nr 8.8.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla budynku przy ul. Bydgoskiej 4
załącznik nr 8.9.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla budynku przy ul. Wolności 2
załącznik nr 8.10.-decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 listopada 2018 roku o sygn. akt WOPNOG.6401.02.229.2018.PP
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załacznik nr 10-STWRORB-3PP14
załacznik nr 10-STWRORB-Bydgoska 4
załacznik nr 10-STWRORB-Wolności 2
załącznik nr 11-karta gwarancyjna


Autor: ZGM 2019-05-30 10:55:02
Publikacja: ZGM 2019-05-30 10:55:02
Skip to content