„Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III – budynki przy ul. B. Chrobrego 7-9, Podmiejskiej 2 i Podmiejskiej 16 w Złocieńcu”

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6- projekt umowy
załącznik nr 7.1. – przedmiar B. Chrobrego 7-9
załącznik nr 7.2. – przedmiar Podmiejska 2
załącznik nr 7.3. – przedmiar Podmiejska 16
załącznik nr 8.1. – audyt energetyczny budynku ul. Chrobrego 7-9
załącznik nr 8.2. – audyt energetyczny budynku ul. Podmiejska 2
załącznik nr 8.3. – audyt energetyczny budynku ul. Podmiejska 16
załącznik nr 8.4. – projekt budowlany dla budynku przy ul. B. Chrobrego 7-9
załącznik nr 8.5. – projekt budowlany dla budynku przy ul. Podmiejskiej 2
załącznik nr 8.6. – projekt budowlany dla budynku przy ul. Podmiejskiej 16
załącznik nr 8.7. -opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla budynku przy ul. B. Chrobrego 7-9
załącznik nr 8.8. -opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla budynku przy ul. Podmiejskiej 2
załącznik nr 8.9. -opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla budynku przy ul. Podmiesjkiej 16
załącznik nr 8.10. – decyzja RDOŚ w Szczecinie
załącznik nr 9 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10 – STWRORB-B. Chrobrego 7-9
załącznik nr 10 – STWRORB-Podmiejska 2
załącznik nr 10 – STWRORB-Podmiejska 16


Autor: ZGM 2019-04-12 11:22:13
Publikacja: ZGM 2019-04-12 11:22:13
Skip to content