Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III Rybacka 2

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Rybackiej 2 Złocieniec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.7. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizuje projekt pt. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III.”, nr projektu RPZP.02.07.00-32-B016/17.

 

Wartość projektu: 2 033 200,59 zł

Dofinansowanie z UE: 711 620,13 zł

 

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków wielomieszkaniowych na terenie Gminy Złocieniec. W zakres projektu wchodzą następujące budynki: Bolesława Chrobrego 7-9, Bohaterów Warszawy 27-33, Podmiejska 2, Wolności 4, Rybacka 2, Podmiejska 16.

W ramach przedmiotowego projektu planuje się m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian wewnętrznych, wymianę starych okien na nowe PCV, wymianę starych drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.o.

Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych w Złocieńcu poprzez przeprowadzenie termomodernizacji energetycznej obiektów. Cele szczegółowe projektu: 1) obniżenie zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzania obiektów, 2) obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii, 3) obniżenie emisji CO2 do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego, 4) podniesienie estetyki budynków wchodzących w zakres projektu.

 

Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwiązania problemów w zakresie efektywności energetycznej wybranych budynków mieszkalnych w Złocieńcu. Projekt pozwoli na uzupełnienie braków w istniejącym systemie energetycznym obiektów opisanych w niniejszym studium, wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej. Projekt przyczyni się także do podniesienia jakości i standardów lokalowych mieszkańców budynków.

 

Termomodernizacja przedmiotowych budynków przyczyni się do znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania, wzrostu komfortu cieplnego dla jego mieszkańców, polepszenia charakterystyki energetycznej, a co za tym idzie – wzrostu wartości budynków. Ponadto, wpłynie to na poprawę stopnia izolacyjności budynków i współczynnika przenikania ciepła poprzez zmniejszenie straty energii.

 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na poprawę komfortu życia mieszkańców budynków przeznaczonych do termomodernizacji oraz zmniejszy koszty utrzymania budynków. Przedmiotowa inwestycja pozwoli również osiągnąć efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń powietrza.

 

Realizatorem projektu jest ZGM sp. z o.o w Złocieńcu.


Autor: ZGM 2019-11-13 11:37:23
Publikacja: ZGM 2019-11-13 12:26:39
Modyfikacja: ZGM 2019-11-13 12:26:39
Skip to content