OGŁOSZENIE O III PRZETARGU NIEOGRANICZONYM – „Przebudowa schodów wyjściowych polegająca na rozbiórce istniejących schodów betonowych i budowie nowych schodów żelbetowych prefabrykowanych dwubelkowych z fakturą z lastryka, budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Złocieńcu przy ul. Dworcowej 1, na działce nr ewid. 264/2 obręb ewid. 0011 Złocieniec miasto.”

1-OGŁOSZENIE
2-FORMULARZ OFERTY
3-PROJEKT UMOWY
4-PROJEKT BUDOWLANY


Autor: ZGM 2019-01-14 12:52:29
Publikacja: ZGM 2019-01-14 13:11:26
Modyfikacja: ZGM 2019-01-14 13:11:26
Skip to content