OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – dyżury pogotowia, wykonywanie robót konserwacyjnych wod.kan, C.O., gaz. w budynkach zarządzanych przez ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu

1-ogłoszenie 2022

2-SWZ 2022

3-formularz ofertowy 2022

4-doświadczenie zawodowe 2022

5-projekt umowy 2022

10-wykaz budynków i ilości lokali 2022

Zamawiający wprowadza zmiany w ogłoszeniu oraz wydłuża termin składania ofert

1.1-ogłoszenie 2022 po zmianie

2.1-SWZ 2022 po zmianie

5.1-projekt umowy 2022 po zmianie

Zamawiający wprowadza zmiany w ogłoszeniu oraz wydłuża termin składania ofert

1.2-ogłoszenie 2022 po zmianie

3.1-formularz ofertowy 2022 po zmianie

 

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty

12-informacja o wyborze


Autor: Łukasz Przekadziński 2022-11-23 13:03:57
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2022-12-21 14:04:05
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2022-12-21 14:04:05
Skip to content