OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM-Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ulicy Łąkowej 10 w Złocieńcu

1-ogłoszenie
2-formularz oferty
3-projekt umowy
4-przedmiar

Termin składania ofert – do 02 listopada 2020 roku do godz. 10.00.

Termin wykonania – do 31 maja 2021 roku.


Autor: ZGM 2020-10-23 13:25:43
Publikacja: ZGM 2020-10-23 13:30:13
Modyfikacja: ZGM 2020-10-23 13:30:13
Skip to content