OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Mirosławieckiej 6 w Złocieńcu

1-ogłoszenie
2-formularz oferty
3-projekt umowy
4-przedmiar

Termin składania ofert – do 04 listopada 2020 roku do godz. 10.00.

Termin wykonania – 31 maja 2021 roku.


Autor: ZGM 2020-10-27 13:24:42
Publikacja: ZGM 2020-10-27 13:24:42
Skip to content