OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Remont ściany północnej budynku mieszkalnego przy ul. Rybackiej 2 w Złocieńcu

1-R2-wykonanie zastępcze-ogłoszenie

2-R2-wykonanie zastęcze-formularz oferty

3-R2-wykonanie zastęcze-projekt umowy

4-R2-wykonanie zastępcze-opis przedmiotu zamówienia

5-R2-inwentaryzacja elewacji

6-R2-projekt ocieplenia i kolorystyki

R2-zdjęcia

 

Termin składania ofert – do dnia 01 września 2022 r. do godz. 10:00

Termin wykonania – od 05 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.


Autor: Łukasz Przekadziński 2022-08-24 07:59:31
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2022-08-24 07:59:31
Skip to content