OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM-Utwardzenie nieruchomości przy ul. S. Staszica 24 w Złocieńcu

1-ogłoszenie
2-formularz oferty
3-projekt umowy
4-przedmiar

Termin składania ofert – do 03 listopada 2020 roku do godz. 10.00.

Termin wykonania – 31 maja 2021 roku.


Autor: ZGM 2020-10-23 14:38:50
Publikacja: ZGM 2020-10-27 13:25:11
Modyfikacja: ZGM 2020-10-27 13:25:11
Skip to content