OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych i przebudowa schodów budynku przy ul. Krętej 11 w Złocieńcu

1-ogłoszenie
2-formularz oferty
3-projekt umowy
4-projekt budowlany
5-przedmiar

Termin składania ofert – do 30 października 2020 roku do godz. 10.00.


Autor: ZGM 2020-10-23 10:14:58
Publikacja: ZGM 2020-10-27 18:59:11
Modyfikacja: ZGM 2020-10-27 18:59:11
Skip to content