OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – wykonywanie remontów bieżących sieci wod.-kan., C.O., gaz. w budynkach zarządzanych przez ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu

1-ogłoszenie 2022

2-SWZ 2022

3-formularz ofertowy 2022

4-doświadczenie zawodowe 2022

5-projekt umowy 2022

10-wykaz budynków i ilości lokali 2022

 

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty

11-informacja o wyborze


Autor: Łukasz Przekadziński 2022-11-23 13:06:34
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2022-12-13 11:09:01
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2022-12-13 11:09:01
Skip to content