OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM – „Przebudowa schodów wyjściowych polegająca na rozbiórce istniejących schodów betonowych i budowie nowych schodów żelbetowych prefabrykowanych dwubelkowych z fakturą z lastryka, budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Złocieńcu przy ul. Dworcowej 1, na działce nr ewid. 264/2 obręb ewid. 0011 Złocieniec miasto.”

1-OGŁOSZENIE
2-FORMULARZ OFERTOWY
3-PROJEKT UMOWY
4-PROJEKT BUDOWLANY


Autor: ZGM 2018-11-13 10:44:58
Publikacja: ZGM 2018-11-16 09:01:18
Modyfikacja: ZGM 2018-11-16 09:01:18
Skip to content