OGŁOSZENIE O PRZETARGU – „Przebudowa schodów wyjściowych polegająca na rozbiórce istniejących schodów betonowych i budowie nowych schodów żelbetowych prefabrykowanych dwubelkowych z fakturą z lastryka, budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Złocieńcu przy ul. Dworcowej 1, na działce nr ewid. 264/2 obręb ewid. 0011 Złocieniec miasto.”

1-OGŁOSZENIE
2-FORMULARZ OFERTOWY
3-PROJEKT UMOWY
4-PROJEKT BUDOWLANY


Autor: ZGM 2018-09-20 15:07:23
Publikacja: ZGM 2018-11-15 13:13:19
Modyfikacja: ZGM 2018-11-15 13:13:19
Skip to content