Przetarg na stanowiska handlowe przy cmentarzu komunalnym.

W dniu 23.10.2018r. o godzinie 9.00 w siedzibie  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. przy ul. Piaskowej 1 odbędzie się przetarg ustny na dzierżawę stanowisk handlowych przy cmentarzu komunalnym od strony ulicy Żeromskiego.


Autor: Przemysław Radzewicz 2018-10-17 12:15:55
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2018-11-15 13:10:06
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2018-11-15 13:10:06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – „Przebudowa schodów wyjściowych polegająca na rozbiórce istniejących schodów betonowych i budowie nowych schodów żelbetowych prefabrykowanych dwubelkowych z fakturą z lastryka, budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Złocieńcu przy ul. Dworcowej 1, na działce nr ewid. 264/2 obręb ewid. 0011 Złocieniec miasto.”

1-OGŁOSZENIE
2-FORMULARZ OFERTOWY
3-PROJEKT UMOWY
4-PROJEKT BUDOWLANY


Autor: ZGM 2018-09-20 15:07:23
Publikacja: ZGM 2018-11-15 13:13:19
Modyfikacja: ZGM 2018-11-15 13:13:19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM – „Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane (za wyjątkiem badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej) w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu”

12-wyjaśnienia SIWZ
11-sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do SIWZ
10-sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do SIWZ
1-ogłoszenie
2-SIWZ
3-doświadczenie zawodowe -zał. 1
4-potencjał kadrowy – zał. 2
5-projekt umowy – zał. 3
6-protokół odbioru protokołów – zał. nr 1 do Umowy
7-protokół z okresowej kontroli przegląd 5-cioletni 2018 – zał. nr 2 do Umowy
8-wykaz nieruchomości-zał. 4
9-formularz ofertowy


Autor: ZGM 2018-08-23 09:45:30
Publikacja: ZGM 2018-11-15 13:10:49
Modyfikacja: ZGM 2018-11-15 13:10:49

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM – „Ocieplenie elewacji południowej i remont balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Stanisława Staszica 2 w Złocieńcu”

ogłoszenie
SIWZ
Detal – mocowanie barierki
Detal – połaczenie styropianu z parapetem
Detal – przekrój przez system BSO
Detal – rozmieszczenie łączników
Detal – rozmieszczenie łączników
Detal – sposób klejenia płyt
Detal – ułożenie płyt w narożach
Detal – zbrojenie narożników
kosztorys nakladczy
Opis techniczny
Projekt – elewacja południowa
Projekt – przekrój pionowy
Zestawienie stolarki


Autor: ZGM 2018-05-25 12:13:17
Publikacja: ZGM 2018-06-22 07:28:12
Modyfikacja: ZGM 2018-06-22 07:28:12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM – “Ocieplenie elewacji południowej i remont balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Stanisława Staszica 2 w Złocieńcu”

1. ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. kosztorys nakładczy; kosztorys nakladczy po zmianach
4. Opis techniczny
5. Projekt – elewacja południowa
6. Projekt – przekrój pionowy
7. Zestawienie stolarki
8. Detal – zbrojenie narożników
9. Detal – ułożenie płyt w narożach
10. Detal – sposób klejenia płyt
11. Detal – rozmieszczenie łączników
12. Detal – przekrój przez system BSO
13. Detal – połaczenie styropianu z parapetem
14. Detal – mocowanie barierki


Autor: ZGM 2018-03-15 07:30:29
Publikacja: ZGM 2018-03-20 15:24:27
Modyfikacja: ZGM 2018-03-20 15:24:27

Harmonogram odbioru odpadów selektywnych w 2018.

harmonogram selektywne 2018

HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ

ZBIÓRKI ODPADÓW Z TERENU

MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC

2018r.

S Z K Ł O

18.01.2018

15.02.2018

15.03.2018

12.04.2018

17.05.2018

14.06.2018

12.07.2018

16.08.2018

13.09.2018

11.10.2018

15.11.2018

13.12.2018

P A P I E R

25.01.2018

22.02.2018

22.03.2018

19.04.2018

24.05.2018

21.06.2018

19.07.2018

23.08.2018

20.09.2018

18.10.2018

22.11.2018

20.12.2018

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

11.01.2018

8.02.2018

8.03.2018

5.04.2018

10.05.2018

7.06.2018

5.07.2018

9.08.2018

6.09.2018

4.10.2018

8.11.2018

6.12.2018

B I O D E G R A D O W A L N E

9.01.2018

23.01.2018

6.02.2018

20.02.2018

6.03.2018

20.03.2018

3.04.2018

17.04.2018

2.05.2018

15.05.2018

29.05.2018

12.06.2018

26.06.2018

10.07.2018

24.07.2018

7.08.2018

21.08.2018

4.09.2018

18.09.2018

2.10.2018

16.10.2018

30.10.2018

13.11.2018

27.11.2018

11.12.2018

27.12.2018

Odpady wielkogabarytowe, opony oraz zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny

21.03.2018

26.06.2018

18.09.2018

27.11.2018

W dniu wywozu prosimy o wystawianie pojemników i worków przed posesję w widocznym miejscu.

Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników i worków przed posesję w widocznym miejscu.
Pracownik ZGM nie będzie wchodził za ogrodzenie na posesję z przyczyn zachowania bezpieczeństwa.
Pojemniki i worki nie wystawione w terminie nie będą odbierane.
Worki do odpadów dla mieszkańców zamieszkujących posesje indywidualne  wydawane są na zasadzie jeden odebrany, jeden dostarczony.

 


Autor: Przemysław Radzewicz 2018-01-03 10:14:59
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2018-06-22 07:30:22
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2018-06-22 07:30:22

Wirtualny cmentarz

Zapraszamy do zapoznania się z wersją testową internetowego serwisu naszego

cmentarza http://www.mogily.pl/zlocieniec


Autor: Przemysław Radzewicz 2017-12-22 08:13:00
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2017-12-22 08:13:13
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2017-12-22 08:13:13
Skip to content