Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), pn.: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ NA ZASADZIE TANKOWANIA, DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ NALEŻĄCYCH DO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU, NA STACJI PALIW NALEŻĄCEJ DO WYKONAWCY

Informuję, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), pn.: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ NA ZASADZIE TANKOWANIA, DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ NALEŻĄCYCH DO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU, NA STACJI PALIW NALEŻĄCEJ DO WYKONAWCY.

Z dokumentami można zapoznać się na stronie postępowania na platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-619eba37-c19a-11ed-b311-9aae6ad31be8

 

Informacja o unieważnieniu – 2023.03.22-zawiadomienie o unieważneniu postępowania

 


Autor: Łukasz Przekadziński 2023-03-14 08:13:41
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2023-03-23 08:23:17
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2023-03-23 08:23:17
Skip to content