Powszechny Spis Rolny 2020

W dniach od 01 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prowadzone jest największe badanie rolnicze, jakim jest Powszechny Spis Rolny.

Powszechny Spis Rolny jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne, a podstawą prawną tego badania jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym można znaleźć na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/.

Powszechny Spis Rolny

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020


Autor: ZGM 2020-09-23 13:14:29
Publikacja: ZGM 2020-09-23 13:14:29
Skip to content