Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie – Edycja II (dot. budynków wielorodzinnych) – złożenie deklaracji

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Złocieniec do drugiego naboru Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” prosimy mieszkańców o złożenie wstępnej deklaracji. Odpowiednie druki deklaracji znajdują się w załączniku wraz z dokumentacją dotyczącą Programu. Przystąpienie przez Gminę do programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniamy od Państwa wstępnej deklaracji.

Celem naboru jest oszacowanie liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określenie rodzaju oczekiwanego wsparcia. Zebrane deklaracje do niczego Państwa nie zobowiązują – pozwolą jedynie oszacować skalę potrzeb. Będzie to podstawa do wystąpienia przez Gminę Złocieniec o dofinansowanie w określonej wysokości do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Deklarację można złożyć:

  1. w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub przesłać na adres: Urząd Miejski Złocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec lub
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu: ePUAP: /vg91how23j/SkrytkaESP.

Deklaracje będą przyjmowane do dnia 25.01.2024 r. Za datę złożenia deklaracji uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego Złocieniec.

Więcej informacji w załączniku.

Deklaracja Ciepłe Mieszkanie – dla osób fizycznych

Deklaracja Ciepłe Mieszkanie – dla osób fizycznych

Deklaracja Ciepłe Mieszkanie – dla wspólnot mieszkaniowych

Deklaracja Ciepłe Mieszkanie – dla wspólnot mieszkaniowych

PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPŁE MIESZKANIE edycja II

Rodzaje kosztów kwalifikowanych, wym. tech. dla części 4) programu

Rodzaje kosztów kwalifikowanych, wym. tech. dla częśći 1)-3) programu1-3

Szczegółowe informacje Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie


Autor: Łukasz Przekadziński 2024-01-18 08:28:08
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2024-01-18 08:28:08
Skip to content