Przetarg nieograniczony – wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz lokalach użyteczności publicznej w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu

1-ogłoszenie

2-SWZ

3-formularz ofertowy

4-projekt umowy

5-wykaz budynków i ilości lokali 2023

Składanie ofert do dnia 25.05.2023 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert w dniu 25.05.2023 r. o godz.10:15


Autor: Łukasz Przekadziński 2023-05-17 13:07:11
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2023-05-17 13:07:11
Skip to content