PRZETARG NIEOGRANICZONY „Dostawa oleju napędowego na zasadzie tankowania do pojazdów i urządzeń należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu – w stacji paliw należącej do wykonawcy.”

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: „Dostawa oleju napędowego na zasadzie tankowania do pojazdów
i urządzeń należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Złocieńcu – w stacji paliw należącej do wykonawcy.”

OGŁOSZENIE  word

SIWZ wraz z załącznikami po otwarciu ofert

Pytania i odpowiedzi 26.02.2020 po otwarciu ofert

Pytania i odpowiedzi 26.02.2020 po otwarciu ofert

Pytania i odpowiedzi 28.02.2020 po otwarciu ofert

Pytania i odpowiedzi 28.02.2020 po otwarciu ofert

Wyjaśnienia SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.03.2020 po otwarciu ofert

SIWZ po zmianach po otwarciu ofert

Informacja z otwarcia ofert pdf

informacja o wyniku postępowania pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy


Autor: Przemysław Radzewicz 2020-02-24 10:54:57
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2020-03-24 11:12:05
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2020-03-24 11:12:05
Skip to content