Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w nieruchomościach zarządzanych przez ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu.

1. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania oraz dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych.

2. Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych.

3. Regulamin funduszu remontowego.

* Powyższe regulaminy obowiązują w większości zarządzanych budynków. Jednak niektóre wspólnoty mieszkaniowe posiadają własne regulaminy zatwierdzone uchwałami, które różnią się treścią od wyżej zamieszczonych.

4. Regulamin rozliczania kosztów dostawy mediów do lokali i części wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości – wersja od roku 2023

*Nowa wersja regulaminu rozliczania mediów uwzględniająca zmiany wprowadzone m.in. Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz.U. z 2021 r., poz. 2273).


Autor: ZGM 2016-09-14 11:29:15
Publikacja: ZGM 2023-02-06 09:30:24
Modyfikacja: ZGM 2023-02-06 09:30:24
Skip to content