Tag Archives | cmentarz w Złocieńcu

KOMUNIKAT – CMENTARZ

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć ograniczona liczba osób . Jest to 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni kaplicy, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy dokonujące pochówku.

Po przeliczeniu w kaplicy na cmentarzu w Złocieńcu może znajdować się 6 osób

Na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu   

z zachowanieprzepisowej odległości 2m.

Organizatorzy i uczestnicy pogrzebów odbywających się na cmentarzu komunalnym w Złocieńcu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wprowadzonego ograniczenia.

Zarząd Cmentarza w Złocieńcu


Autor: Przemysław Radzewicz 2020-04-24 11:52:20
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2020-04-24 11:52:46
Modyfikacja: Przemysław Radzewicz 2020-04-24 11:52:46

Przetarg na stanowiska handlowe przy cmentarzu komunalnym.

W dniu 22.10.2019r. o godzinie 11.00 w siedzibie  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. przy ul. Piaskowej 1 odbędzie się przetarg ustny na dzierżawę stanowisk handlowych przy cmentarzu komunalnym od strony ulicy Żeromskiego.


Stanowiska będą czynne w dniach od 29.10 do 04.11.2019r.


Autor: Przemysław Radzewicz 2019-10-10 11:40:08
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2019-10-10 11:40:08
Skip to content