Tag Archives | RPO

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 4 w Złocieńcu w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1-formularz oferty
Załącznik nr 2-projekt umowy

Termin składania ofert – do 16 grudnia 2020 roku do godz. 12.00.

Termin wykonania – 31 maja 2021 roku.

Zakres robót będących przedmiotem nadzoru – https://zgm-zlocieniec.com.pl/ogloszenie-o-postepowaniu-przetargowym-modernizacja-energetyczna-wielorodzinnych-budynkow-mieszkaniowych-w-zlociencu-etap-iii-modernizacja-instalacji-c-o-w-budynku-mieszkalnym-przy-ulicy-woln/


Autor: ZGM 2020-12-09 22:44:41
Publikacja: ZGM 2020-12-09 22:44:41

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu-etap III-budynek przy ul. Rybackiej 2 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6-projekt umowy
załącznik nr 7-przedmiar
załącznik nr 8.1. – audyt energetyczny
załącznik nr 8.2-projekt budowlany
załącznik nr 8.3. – opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
załącznik nr 8.4. – decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10-STWRORB
załącznik nr 11-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 05 czerwca 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN WYKONANIA – 30 listopada 2020 roku.

Z uwagi wprowadzony stan epidemii z powodu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz na wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu w przypadku osobistego składania ofert zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny po wskazanymi numerami.


Autor: ZGM 2020-05-20 14:37:30
Publikacja: ZGM 2020-05-20 14:37:30

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu-etap III-budynek przy ul. Wolności 4 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6-projekt umowy
załącznik nr 7-przedmiar robót
załącznik nr 7-przedmiar robót-po zmianie
załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny
załącznik nr 8.2.-projekt budowlany
załącznik nr 8.3.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
załącznik nr 8.4.-decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWORB)
załącznik nr 11-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 29 maja 2020 roku do godz. 12.00

TERMIN WYKONANIA – 30 października 2020 roku

Z uwagi wprowadzony stan epidemii z powodu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz na wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu w przypadku osobistego składania ofert zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny po wskazanymi numerami.

UWAGA!!!-Zmiana zapytania ofertowego (ZO)


Autor: ZGM 2020-05-13 14:02:38
Publikacja: ZGM 2020-05-21 14:07:58
Modyfikacja: ZGM 2020-05-21 14:07:58

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu-etap III-budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 27-33 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich-po zmianie
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6-projekt umowy
załącznik nr 7-przedmiar robót
załącznik nr 7-przedmiar robót-po zmianie
załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny
załącznik nr 8.2.-projekt budowlany
załącznik nr 8.3.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
załącznik nr 8.4.-decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWORB)
załącznik nr 11-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 15 maja 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 18 maja 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN WYKONANIA – 30 listopada 2020 roku.

Z uwagi wprowadzony stan epidemii z powodu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz na wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu w przypadku osobistego składania ofert zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny po wskazanymi numerami.

UWAGA!!!-Zmiana zapytania ofertowego (ZO)

UWAGA!!!-Zmiana (II) zapytania ofertowego (ZO)-zmiana terminu składani i otwarcia ofert oraz zakresu robót


Autor: ZGM 2020-04-30 12:05:54
Publikacja: ZGM 2020-05-13 10:14:59
Modyfikacja: ZGM 2020-05-13 10:14:59

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu-etap II-budynek przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 15 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6-projekt umowy
załącznik nr 7-przedmiar robót
załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny
załącznik nr 8.2.-projekt budowlany
załącznik nr 8.3.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
załącznik nr 8.4.-decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWORB)
Załącznik nr 11-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 12 maja 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN WYKONANIA – 30 października 2020 roku.

Z uwagi wprowadzony stan epidemii z powodu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz na wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu w przypadku osobistego składania ofert zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny po wskazanymi numerami.


Autor: ZGM 2020-04-24 10:46:59
Publikacja: ZGM 2020-04-24 10:46:59

OGLOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap I – budynek przy ul. Tkackiej 1 w Złocieńcu

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6-projekt umowy
załącznik nr 7-przedmiar robót
załącznik nr 8.1.-audyt energetyczny
załącznik nr 8.2.-projekt budowlany
załącznik nr 8.3.-opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
załącznik nr 11-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 11 maja 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN WYKONANIA – 20 listopada 2020 roku.

Z uwagi wprowadzony stan epidemii z powodu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz na wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu w przypadku osobistego składania ofert zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny po wskazanymi numerami.

UWAGA!!!-Zmiana zapytania ofertowego (ZO)


Autor: ZGM 2020-04-23 08:54:30
Publikacja: ZGM 2020-04-23 22:21:21
Modyfikacja: ZGM 2020-04-23 22:21:21

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap II – budynek przy ul. 3 Pułku Piechoty 14 w Złocieńcu

UWAGA!!!-Zmiana zapytania ofertowego (ZO)-zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zakresu robót

Zapytanie ofertowe (ZO)
załącznik nr 1-formularz oferty
załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
załącznik nr 4-przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 5-przykładowy wykaz robót
załącznik nr 6-projekt umowy
załącznik nr 7 – przedmiar robót
załącznik nr 7-przedmiar robót-po zmianie
załącznik nr 8.1. – audyt energetyczny
załącznik nr 8.2. – projekt budowlany
załącznik nr 8.3. – opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
załącznik nr 9-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
załącznik nr 10 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWORB)
Załącznik nr 11-karta gwarancyjna

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 13 maja 2020 roku do godz. 12.00.

TERMIN WYKONANIA – 20 listopada 2020 roku.

Z uwagi wprowadzony stan epidemii z powodu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz na wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu w przypadku osobistego składania ofert zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny po wskazanymi numerami.


Autor: ZGM 2020-04-22 12:07:35
Publikacja: ZGM 2020-05-06 13:58:50
Modyfikacja: ZGM 2020-05-06 13:58:50
Skip to content