Tag Archives | zebrania

Komunikat o ponownym zwołaniu zebrań

Nawiązując do informacji z dnia 12 marca 2020 roku l. dz. 573/2020 dotyczącej odwołania zebrań wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu informuję, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), zebrania wspólnot, które zostały odwołane, zostaną zwołane ponownie w terminie do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jednocześnie przypominam, że w związku z czasowym zaprzestaniem bezpośredniej obsługi Klientów, wszystkie sprawy należy załatwiać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 94 36 71 607 lub elektronicznie, kierując wiadomości na adres: zgm@zgm-zlocieniec.com.pl

Ponadto ponownie zachęcam do udostępniania adresów e-mail w celu ułatwienia sposobu porozumiewania się przez wysłanie wizytówek na adres skrzynki e-mail: zgm@zgm-zlocieniec.com.pl zawierających imię i nazwisko oraz adres lokalu.

Komunikat o ponownym zwołaniu zebrań WMN

Wyciąg z #TarczaAntykryzysowa


Autor: ZGM 2020-04-03 18:43:50
Publikacja: ZGM 2020-04-03 22:29:00
Modyfikacja: ZGM 2020-04-03 22:29:00
Skip to content