Termomodernizacja budynku przy ul. B. Chrobrego 7-9 w Złocieńcu


Zakończono prace budowlane związane z termomodernizacją energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. B. Chrobrego 7-9 w Złocieńcu.

Zakresem prac termomodernizacyjnych objęte było:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 0,14 m i wykonanie kolorystyki,
2) ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic nad gruntem styropianem o grubości 0,11 m,
3) ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic pod gruntem styropianem o grubości 0,08 m,
4) ocieplenie stropu pomiędzy piwnicą a parterem od spodu wełną mineralną metodą natrysku o grubości 0,09 m,
5) ocieplenie stropu pomiędzy kondygnacją II piętra a strychem wełną mineralną o grubości 0,20 m,
6) wymiana 2 szt. drzwi na klatkach schodowych,
7) wymiana 2 szt. okien na strychu i 15 okien w piwnicy,
8) remont studni okien piwnicznych,
9) wykonanie opaski betonowej,
10) wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na nowe energooszczędne typu LED,
11) wykonanie 6 budek dla ptaków.

Ponadto wymieniono pokrycie dachowe z płyt eternitowych na blachodachówkę wraz z orynnowaniem oraz przemurowano i docieplono kominy.

Wykonane roboty objęte są 60 miesięcznym okresem gwarancji jakości wykonanych robót.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 425.100,00 złotych i został poniesiony przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości
ul. Bolesława Chrobrego 7-9
, którą tworzą właściciele lokali.

Realizacja inwestycji było możliwa dzięki utworzeniu wraz z innymi wspólnotami mieszkaniowymi (WMN przy ul. Rybackiej 2, ul. Bohaterów Warszawy 27-33, ul. Podmiejskiej 2, ul. Wolności 4 i ul. Podmiejskiej 16) partnerstwa w celu uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III” i zawarciu w dniu 07 stycznia 2019 roku umowy nr RPZP.02.07.00-32.B016/17-00 na dofinansowanie projektu.

Dodatkowo Wspólnota uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki na podstawie zawartej w dniu 30 października 2019 roku umowy nr 2019P2606S, którą przeznaczono na sfinansowanie brakującego wkładu własnego Wspólnoty.

Wykonawcą robót budowlanych był Pan Krzysztof Pokutyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Qmax” Pokrycia dachowe Krzysztof Pokutyński z siedzibą w Złocieńcu, a nadzór inwestorski prowadził Pan Marek Miętek prowadzący działalność gospodarczą pod firma Usługi Projektowe, Techniczne w Budownictwie – Marek Miętek z siedzibą w Złocieńcu.

Realizacja powyższego projektu możliwa była dzięki trudnym, niełatwym i odważnym, ale również ryzykownym decyzjom Członków Wspólnoty, które finalnie okazały się słuszne i właściwe.

Termomodernizacja przyczyni się do rozwiązania problemów w zakresie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego, pozwoli na uzupełnienie braków w istniejącym systemie energetycznym, wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej, przyczyni się także do podniesienia jakości i standardów lokalowych mieszkańców budynku oraz znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania, wzrostu komfortu cieplnego mieszkańców, polepszenia charakterystyki energetycznej, a co za tym idzie – wzrostu wartości lokali i budynku. Ponadto, wpłynie to na poprawę stopnia izolacyjności budynku i współczynnika przenikania ciepła poprzez zmniejszenie straty energii.

Realizatorem projektu jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o w Złocieńcu.

Dziękuję za współpracę przy realizacji projektu:
1) Członkom Wspólnoty Mieszkaniowej, a w szczególności osobom tworzącym Zarząd Wspólnoty,
2) Wykonawcy robót budowlanych Panu Krzysztofowi Pokutyńskiemu i Pracownikom jego firmy,
3) Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Panu Markowi Miętkowi,
4) Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panu Pawłowi Mirowskiemu oraz Pracownikom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
5) Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego i Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
6) Pani Aleksandrze Żyłuk – Czapiewskiej oraz Panu Zbigniewowi Barskiemu tworzących wspólnie spółkę cywilną pod firmą Perspektive S.C. oraz ich Pracownikom,
7) wykonawcy audytu energetycznemu Panu Rolandowi Kałużniackiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Inpaco Roland Kałużniacki z siedzibą w Koszalinie,
8) wykonawcy dokumentacji technicznej Panu Michałowi Guzowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Firma Projektowo – Budowlana Michał Guzowski z siedzibą w Lubieszewie,
9) wykonawcy ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej i chiropterologicznej) Panu Szymonowi Wójcikowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Milvus Szymon Wójcik z siedzibą w Nawsiach Kołaczyckich.


Autor: ZGM 2019-12-18 15:46:10
Publikacja: ZGM 2019-12-22 21:29:11
Modyfikacja: ZGM 2019-12-22 21:29:11
Skip to content