Termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 4 w Złocieńcu


Zakończono prace budowlane związane z termomodernizacją energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 4 w Złocieńcu.

Zakresem prac termomodernizacyjnych (roboty izolacyjne+zmiana źródła ciepła) objęte było:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 0,14 m i wykonanie kolorystyki,
2) ocieplenie stropu wewnętrznego (klatka schodowa – lokale mieszkalne) od spodu styropianem o grubości 0,10 m,
3) ocieplenie stropu pomiędzy kondygnacją I piętra a strychem wełną mineralną o grubości 0,20 m,
4) wymiana okien na klatkach schodowych,
5) wymiana 2 szt. okien na strychu,
6) wymiana drzwi zewnętrznych,
7) wykonanie izolacji fundamentów, remont cokołu elewacji frontowej schodów zewnętrznych,
8) wymiana oświetlenia na nowe energooszczędne typu LED z czujnikami ruchu i zmierzchu,
9) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i instalacji cieplej wody użytkowej polegająca na wybudowaniu instalacji centralnego ogrzewania zasilonej z sieci ciepłowniczej, której operatorem jest Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu, oraz montażu elektrycznych pojemnościowych zbiorników na ciepła wodę użytkową; wszystkie lokale zostały wyposażone w indywidualne ciepłomierze.

Ponadto wymieniono pokrycie dachowe z przesiąkającej prawie stuletniej dachówki cementowej na nową dachówkę ceramiczną holenderską w kształcie litery S wraz z orynnowaniem oraz przemurowano i docieplono kominy.

Wykonane roboty objęte są 60 miesięcznym okresem gwarancji jakości wykonanych robót.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 427.157,41 złotych i został poniesiony przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 4 w Złocieńcu tworzoną przez właścicieli lokali.

Realizacja inwestycji było możliwa dzięki utworzeniu wraz z innymi wspólnotami mieszkaniowymi (WMN przy ul. 3 Pułko Piechoty 14, ul. 5 Marca 26, ul. Wolności 2 i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15) partnerstwa w celu uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap II” i zawarciu w dniu 19 marca 2019 roku umowy nr RPZP.02.07.00-32.B015/17-00 na dofinansowanie projektu.

Dodatkowo Wspólnota uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki na podstawie zawartej w dniu 30 października 2019 roku umowy nr 2019P2592S, którą przeznaczono na sfinansowanie brakującego wkładu własnego Wspólnoty.

Wykonawcą robót budowlanych (instalacyjnych) był Pan Andrzej Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Gazu Andrzej Lewandowski z siedzibą w Złocieńcu, a nadzór inwestorski wykonywał Pan Tomasz Kubicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sanitech – Biuro Projektowe Tomasz Kubicki z siedzibą w Wierzchowie.

Wykonawcą robót budowlanych (izolacyjnych) był Pan Jacek Hećman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stal-Tech Jacek Hećman z siedzibą w Świdwinie, a nadzór inwestorski wykonywał Pan Leszek Piątek prowadzący działalność gospodarczą pod firma PUHiC “BODAR” Leszek Piątek z siedzibą w Czaplinku.

Termomodernizacja przyczyni się do rozwiązania problemów w zakresie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego, pozwoli na uzupełnienie braków w istniejącym systemie energetycznym, wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej, przyczyni się także do podniesienia jakości i standardów lokalowych mieszkańców budynku oraz znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania, wzrostu komfortu cieplnego mieszkańców, polepszenia charakterystyki energetycznej, a co za tym idzie – wzrostu wartości lokali i budynku. Ponadto, wpłynie to na poprawę stopnia izolacyjności budynku i współczynnika przenikania ciepła poprzez zmniejszenie straty energii.

Realizatorem projektu jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o w Złocieńcu.

Dziękuję za współpracę przy realizacji projektu:
1) Członkom Wspólnoty Mieszkaniowej, a w szczególności osobom tworzącym Zarząd Wspólnoty,
2) wykonawcy robót budowlanych (instalacyjnych) Panu Andrzejowi Lewandowskiemu i Pracownikom jego firmy,
3) Wykonawcy robót budowlanych (izolacyjnych) Panu Jackowi Hećman i Pracownikom jego firmy
4) Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót izolacyjnych Panu Leszkowi Piątkowi,
5) Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panu Pawłowi Mirowskiemu oraz Pracownikom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
6) Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego i Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
7) Pani Aleksandrze Żyłuk – Czapiewskiej oraz Panu Zbigniewowi Barskiemu tworzących wspólnie spółkę cywilną pod firmą Perspektive S.C. oraz ich Pracownikom.
8) wykonawcy audytu energetycznemu Panu Rolandowi Kałużniackiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Inpaco Roland Kałużniacki z siedzibą w Koszalinie,
9) wykonawcy dokumentacji technicznych oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót instalacyjnych Panu Tomaszowi Kubickiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Sanitech – Biuro Projektowe Tomasz Kubicki z siedzibą w Wierzchowie,
10) wykonawcy ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej i chiropterologicznej) Panu Szymonowi Wójcikowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Milvus Szymon Wójcik z siedzibą w Nawsiach Kołaczyckich.


Autor: ZGM 2019-12-20 11:38:58
Publikacja: ZGM 2019-12-22 21:19:21
Modyfikacja: ZGM 2019-12-22 21:19:21
Skip to content