Termomodernizacja budynku przy ul. Podmiejskiej 2 w Złocieńcu

Zakończono prace budowlane związane z termomodernizacją energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Podmiejskiej 2 w Złocieńcu.
Zakresem prac termomodernizacyjnych objęte było:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 0,14 m i wykonanie kolorystyki,
2) ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem ekstrudowanym o grubości 0,18 m z wykonaniem nowego pokrycia z papy,
3) ocieplenie stropu pomiędzy piwnicą a parterem od spodu wełną mineralną metodą natrysku o grubości 0,11 m,
4) likwidacja luksferów poprzez wymianę na okna PCV z nawiewnikami w ościeżnicy na klatce schodowej – 3 szt. i zamurowanie części otworów po zdemontowanych luksferach,
5) wymiana 8 szt. okien w piwnicy,
6) wymiana oświetlenia na nowe energooszczędne typu LED z czujnikami ruchu i zmierzchu w częściach wspólnych (klatka schodowa i piwnice),
7) wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku,
8) montaż rur spustowych, rynien, parapetów i obróbek blacharskich,
9) ocieplenie ścian piwnic i ich izolacja przeciwwilgociowa,
10) wykonanie opaski betonowej z kostki betonowej typu polbruk o grubości 0,06 m,
11) przemurowanie kominów.

Wykonane roboty objęte są 72 miesięcznym okresem gwarancji jakości wykonanych robót.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 267.806,57 złotych i został poniesiony przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Podmiejskiej 2 w Złocieńcu tworzoną przez właścicieli lokali.

Realizacja inwestycji było możliwa dzięki utworzeniu wraz z innymi wspólnotami mieszkaniowymi (WMN przy ul. Rybackiej 2, ul. Bohaterów Warszawy 27-33, ul. Bolesława Chrobrego 7-9, ul. Wolności 4 i ul. Podmiejską 16) partnerstwa w celu uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III” i zawarciu w dniu 17 stycznia 2019 roku umowy nr RPZP.02.07.00-32.B016/17-00 na dofinansowanie projektu.

Dodatkowo Wspólnota uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki na podstawie zawartej w dniu 30 października 2019 roku umowy nr 2019P2563S, którą przeznaczono na sfinansowanie brakującego wkładu własnego Wspólnoty.

Wykonawcą robót budowlanych był Pan Jacek Hećman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stal-Tech Jacek Hećman z siedzibą w Świdwinie, a nadzór inwestorski wykonywał Pan Marek Miętek prowadzący działalność gospodarczą pod firma Usługi Projektowe, Techniczne w Budownictwie – Marek Miętek z siedzibą w Złocieńcu.

Termomodernizacja przyczyni się do rozwiązania problemów w zakresie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego, pozwoli na uzupełnienie braków w istniejącym systemie energetycznym, wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej, przyczyni się także do podniesienia jakości i standardów lokalowych mieszkańców budynku oraz znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania, wzrostu komfortu cieplnego mieszkańców, polepszenia charakterystyki energetycznej, a co za tym idzie – wzrostu wartości lokali i budynku. Ponadto, wpłynie to na poprawę stopnia izolacyjności budynku i współczynnika przenikania ciepła poprzez zmniejszenie straty energii.

Realizatorem projektu jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o w Złocieńcu.

Dziękuję za współpracę przy realizacji projektu:
1) Członkom Wspólnoty Mieszkaniowej, a w szczególności osobom tworzącym Zarząd Wspólnoty,
2) wykonawcy robót budowlanych Panu Jackowi Hećman i Pracownikom jego firmy
3) Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Panu Markowi Miętkowi,
4) Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panu Pawłowi Mirowskiemu oraz Pracownikom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
5) Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego i Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
6) Pani Aleksandrze Żyłuk – Czapiewskiej oraz Panu Zbigniewowi Barskiemu tworzących wspólnie spółkę cywilną pod firmą Perspektive S.C. oraz ich Pracownikom,
7) wykonawcy audytu energetycznemu Panu Rolandowi Kałużniackiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Inpaco Roland Kałużniacki z siedzibą w Koszalinie
8) wykonawcy dokumentacji technicznej Panu Mirosławowi Piórkowskiemu,
9) wykonawcy ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej i chiropterologicznej) Panu Szymonowi Wójcikowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Milvus Szymon Wójcik z siedzibą w Nawsiach Kołaczyckich.


Autor: ZGM 2019-12-20 16:54:50
Publikacja: ZGM 2019-12-22 21:13:43
Modyfikacja: ZGM 2019-12-22 21:13:43
Skip to content