Umieszczenie reklam na zarządzanych nieruchomościach

Zarządca części wspólnych nieruchomości informuje, że zamiar umieszczenia baneru, szyldu czy tablicy reklamowej na budynku lub innej części nieruchomości zarządzanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu, należy zgłosić oraz złożyć wniosek w tym zakresie w celu uzyskania zgody.
W przypadku umieszczenia reklamy bez zgody dysponenta nieruchomości naliczona zostanie opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości za każdy rozpoczęty dzień umieszczenia reklamy.
Dla ułatwienia załatwienia sprawy wniosek można złożyć na wzorze wniosku załączonym do niniejszego ogłoszenia.

 

WNIOSEK


Autor: ZGM 2019-05-23 09:49:10
Publikacja: ZGM 2019-05-23 09:50:03
Modyfikacja: ZGM 2019-05-23 09:50:03
Skip to content