Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. „Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Adama Mickiewicza 14 w Złocieńcu” – II postępowanie

1-zapytanie ofertowe

2-formularz oferty

3-projekt umowy

4-przedmiar robót wraz z kosztorysem nakładczym

 

Termin składania ofert: 27.08.2021 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 27.08.2021 10:15


Autor: Łukasz Przekadziński 2021-08-20 12:36:38
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2021-08-20 12:36:38
Skip to content