Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap II – modernizacja instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. 3 Pułku Piechoty 14, Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 i Wolności 2 w Złocieńcu”

Zapytanie ofertowe (ZO) etap II

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2-umowa – projekt

załącznik nr 3-3PP14-obmiar

załącznik nr 3-MJP15-obmiar

załącznik nr 3-Wol.2-obmiar

załącznik nr 4-karta gwarancyjna

załącznik nr 5-opis przedmiotu zamówienia

 

link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/99132 

Termin składania ofert – do 04 kwietnia 2022 roku do godz. 11.00.

Termin wykonania – od dnia 15 kwietnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

2022.03.21-etap II-zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 21.03.2022 r.

2022.04.12-informacja z otwarcia ofert_etap II


Autor: Łukasz Przekadziński 2022-03-18 13:38:56
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2022-04-13 11:04:47
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2022-04-13 11:04:47
Skip to content