Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III – modernizacja instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. Rybackiej 2 i Bohaterów Warszawy 27-33 w Złocieńcu”

Zapytanie ofertowe (ZO) etap III

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2-umowa -projekt

załącznik nr 3-BW27-33

załącznik nr 3-Rybacka 2

załącznik nr 4-karta gwarancyjna

załącznik nr 5-opis przedmiotu zamówienia

 

link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/99222

Termin składania ofert – do 04 kwietnia 2022 roku do godz. 13.00.

Termin wykonania – od dnia 15 kwietnia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku

2022.03.21-etap III-zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 21.03.2022 r.

2022.04.12-informacja z otwarcia ofert_etap III


Autor: Łukasz Przekadziński 2022-03-18 13:43:29
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2022-04-13 11:05:11
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2022-04-13 11:05:11
Skip to content