Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap I – modernizacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 1 w Złocieńcu”

Zapytanie ofertowe (ZO) etap I

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2-umowa – projekt

załącznik nr 3-przedmiar robót

załącznik nr 4-karta gwarancyjna

załącznik nr 5-opis przedmiotu zamówienia

 

link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/99149

Termin składania ofert – do 04 kwietnia 2022 roku do godz. 09.00.

Termin wykonania – od dnia 15 kwietnia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku

 

2022.03.21-etap I-zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 21.03.2022 r.

 

2022.04.12-informacja z otwarcia ofert_etap I


Autor: Łukasz Przekadziński 2022-03-18 13:33:45
Publikacja: Łukasz Przekadziński 2022-04-13 11:04:13
Modyfikacja: Łukasz Przekadziński 2022-04-13 11:04:13
Skip to content