ZARZĄDZENIE 1/04/2021

ZARZĄDZENIE 1/04/2021

Prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Złocieńcu

z dnia 07.04.2021 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy  w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem
SARS-CoV-2

W związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz ponowną koniecznością podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz klientom informuję, że w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.   w Złocieńcu od dnia 12 kwietnia 2021 roku do 16 kwietnia 2021 roku  czas pracy zostaje skrócony do godziny 13:30.


Autor: Przemysław Radzewicz 2021-04-12 09:05:53
Publikacja: Przemysław Radzewicz 2021-04-12 09:05:53
Skip to content